Disclaimer

De inhoud van de website van de Blijfabriek (blijfabriek.nl / blijfabriek.com) wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze site. De Blijfabriek  vrijwaart zich van alle juridische consequenties. De Blijfabriek spant zich in te waarborgen dat het aanbod van websites waarnaar wordt verwezen volledig en juist is. De Blijfabriek aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de content van deze websites of eventuele schade die mocht ontstaan uit het bezoeken van deze sites.

Blijfabriek ©